top of page
Electronic Circuit Board

טכנולוגיה

כתב סתרים

על כל זוג חונכים להכין כתב סתרים לזוג אחר מתחום המחשבים, כאשר בכתב הסתרים יש הוראה לביצוע במחשב (למשל- כנס לגוגל וחפש...)/משפט שקשור למחשבים (כגון- הידעת? כרטיס המסך במחשב אחראי לייצר את הפלט הוויזואלי מהמחשב על גבי המסך. למעשה, כמעט כל התוכניות מייצרות פלטים ויזואליים וכרטיס המסך הוא רכיב החומרה האחראי לקחת פלט זה ולהורות למסך אילו נקודות להאיר על הצג (ובאיזה צבע) כדי שנוכל לראות את הפלט)

מילים מבולבלות

כל אחד יכין לשני כל מיני מילים בנושא מחשבים בהן הוא ערבב את האותיות למשל: נוקקדיסי=דיסקונקי

לאחר מכן ניתן לבצע תחרות על זמן מי הצליח לפענח יותר מילים בפחות זמן.

bottom of page