top of page

סניף העוגן הקהילתי

ראש סניף: קורל פרץ | רכזת הדרכה: שיר סגיר

שותפים: חברת אדמה ותורמים פרטיים


בואו נזכר מה מיוחד העוגן הקהילתי?


העוגן הקהיליתי הינה פנימייה בבאר שבע שבה מתגוררים נערות ונערים בכיתות ז-יב.


בשנת הפעילות הקודמת, שזוהי הייתה שנת הפיילוט שלנו, התוכנית הייתה מצומצמת יותר וכללה תכנית חונכות בין תלמידי כיתות ט' לכיתות ז'. את הסניף ניהלה רותם קרייטנברגר, שהיום היא מנהלת הפעילות של אור לחינוך.


קורל ושיר אחרי חודש עמוס של פעילות וגיוסים החלו בהכשרת חונכים וחניכים והן לקראת פתיחת הסניף!


עם פעולות מיוחדות שמותאמות באופן נקודתי לקהילת סניף העוגן רק מוכיחה כמה אפשר להצליח ברגע שאנחנו מנגישים את התוכן שלנו.


היכולת לסחוף בני נוער בסביבת גיל דומה לתהליך חונכות הוא אדיר וכמו שכבר אתם יודעים אין על הסטודנטים שלנו!

Comentarios


bottom of page