top of page
Image by Womanizer WOW Tech

משוחחים

01.

איך היה בלימודים, מי החברים שלי בכיתה, מה אני אוהב ללמוד ?

02.

תחביבים ודברים שאנחנו אוהבים לעשות.

03.

סרט או סדרה שראינו לאחרונה.

04.

לספר על המשפחה - אחים, אחיות, הורים, סבים וסבתות, בע"ח.

05.

השכונה שאני גר בה.

06.

מוזיקה שאנחנו אוהבים.

bottom of page