דרך עמוד זה תוכלו להעביר פניות ישירות לחברי דירקטוריון אור לחינוך. אם אתם רוצים ליצור קשר עם עמותת אור לחינוך – לחצו כאן.