עמותת "אור לחינוך" הינה מוסד ללא מטרות רווח הפועלת למען החברה הישראלית ובתמיכתה, ועל כן אנו רואים ביושר, יעילות והתנהלות בשקיפות כערכים עליונים. לפיכך, החלטנו לפרסם את כלל המידע הכלכלי של העמותה, את האישורים והמסמכים השונים באתר האינטרנט לציבור הרחב.

ביקורת: לעמותה ועדת ביקורת בראשותו של מר ניסימי נעים-נאור, בעל תואר שני במשפטים ותואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. הדו"חות הכספיים של העמותה מבוקרים מדי שנה על ידי רואה חשבון חיצוני: רו"ח לאונרד פרידמן ממשרד ברנד פרידמן ושות'.

מסמכי שקיפות: לחצו על הקטגוריה הרלוונטית על מנת לצפות במסמכים:

Documents

אישור ניהול תקין, המונפק על ידי יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים, מהווה אישור לכך שהעמותה הגישה את כל הדו"חות הנדרשים למדינה ולרשויות המס, פועלת בהתאם לכללי הניהול התקין כפי שנקבעו על ידי רשם העמותות, חוק העמותות ותקנון העמותה.

אישור ניהול תקין לשנת 2018
אישור ניהול תקין לשנת 2017
אישור ניהול תקין לשנת 2016

אישור ניהול תקין לשנת 2015
אישור ניהול תקין לשנת 2014
אישור ניהול תקין לשנת 2013
אישור ניהול תקין לשנת 2012
אישור ניהול תקין לשנת 2011
אישור ניהול תקין לשנת 2010

הדו"חות הכספיים והמאזנים השנתיים של העמותה מבוקרים על ידי רו"ח לאונרד פרידמן ממשרד ברנד, פרידמן ושות' ומוגש מדי שנה לרשם העמותות.
הדו"חות הכספיים מתפרסמים מדי שנה עבור שנת הכספים שהסתיימה (כך, לדוגמא, בסוף 2017 פורסם הדו"ח הכספי עבור שנת 2016).
הדו"ח הכספי עבור שנת 2017 יתפרסם באתר במהלך חודש אוגוסט 2018.

דו"ח כספי לשנת 2016
דו"ח כספי לשנת 2015
דו"ח כספי לשנת 2014

דו"ח כספי לשנת 2013
דו"ח כספי לשנת 2012
דו"ח כספי לשנת 2011
דו"ח כספי לשנת 2010
דו"ח כספי לשנת 2009

הדו"ח המילולי הוכנס לשימוש על ידי רשם העמותות החל משנת 2009, והוא מפרט את הפעילויות, הנכסים והמבנה הארגוני של העמותה בשנת הדו"ח.
הדו"ח מפורסם מדי שנה עבור השנה הקודמת לה. דו"חות 2016 פורסמו במהלך שנת 2017. בחודש אוגוסט 2018 יפורסמו הדו"חות עבור שנת 2017.

דו"ח מילולי לשנת 2016
דו"ח מילולי לשנת 2015
דו"ח מילולי לשנת 2014

דו"ח מילולי לשנת 2013
דו"ח מילולי לשנת 2012
דו"ח מילולי לשנת 2011
דו"ח מילולי לשנת 2010
דו"ח מילולי לשנת 2009