הכירו את הצוות של אור לחינוך. הצוות המקצועי של אור לחינוך מורכב מעובדים, מלגאים ומתנדבים מכל רחבי הארץ ומכל טווח הגילאים.

עודד פרומוביץ
עודד פרומוביץמנכ''ל אור לחינוך
עדן קוהלי
עדן קוהלירכזת סניפים
נגה אזולאי
נגה אזולאירכזת הדרכה
ורד בן-יהודה
ורד בן-יהודהרכזת מדידה והערכה
חיים לוין
חיים לויןראש סניף אשדוד צפון
אילן טולפוב
אילן טולפובראש סניף אשדוד דרום
בר זימיליס
בר זימיליסראש סניף באר שבע ט'
תמר גויטיין
תמר גויטייןראש סניף באר שבע רמות
ספיר לוגסי
ספיר לוגסיראש סניף ערד
ארתור דוידוב
ארתור דוידובראש סניף לוד
ניסימי נעים-נאור
ניסימי נעים-נאוריו''ר ועדת הביקורת
עו''ד עומר נובינסקי
עו''ד עומר נובינסקייועץ משפטי; שותף- נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'