אנו מבקשים להודות לכל השותפים שלנו: רשויות מקומיות, חברות עסקיות, קרנות פילנתרופיות, גופים מוסדיים ושותפי תוכן ופעילות.
בזכותכם אנחנו יכולים לאפשר למאות צעירות וצעירים, מדי שנה, הזדמנות לקפיצת מדרגה משמעותית, הגשמת חלומות ושינוי חברתי ארוך טווח.

רשויות מקומיות וגופים עירוניים:

חברות עסקיות:

קרנות פילנתרופיות:

פתרונות טכנולוגיים לפעילויות העמותה:

שותפי תוכן ושיתופי פעולה:

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.

רוצים להופיע בעמוד זה? אנו תמיד שמחים לצרף שותפים לעשייתנו. צרו איתנו קשר ונשמח לבחון שותפות!