עמותת אור לחינוך מפעילה תכנית חונכות משולבת וייחודית בה תיכוניסטים חונכים תלמידי כיתות ו', לקראת המעבר לכיתה ז'. תכנית החונכות של אור לחינוך שמה דגש על חיזוק הדימוי העצמי, תחושת הביטחון, השייכות והמסוגלות של החניכים (תלמידי כיתות ו'), תוך יצירת מסגרת חברתית משמעותית. באור לחינוך החניכים הם במרכז כי אנו מאמינים שהם יהוו חלק משמעותי בחברה הישראלית

הקמנו את אור לחינוך על בסיס ההבנה שכל ילד חייב לחוות הצלחות משמעותיות שיביאו לפיתוח הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות שלו. אנחנו מביאים כלים, ניסיון וידע ייחודי המאפשר לילדים בפריפריות אשר נמצאים הרחק מאור הזרקורים לבצע קפיצת מדרגה אמיתית: אישית, חברתית וקהילתית.

אור לחינוך: להיות משמעותי, להרגיש שייך.

משרד החינוך - תכנית רשומה מס' 2857
המועצה להשכלה גבוהה - אות המופת על שם שוש ברלינסקי ז"ל
אות רמון על שם אילן ואסף רמון ז"ל, לאיכות, מצוינות ומנהיגות
מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים
מגן ראש העיר אשדוד למתנדבים מצטיינים
פרס באר שבע לנוער מתנדב